Yazı Detayı
04 Haziran 2018 - Pazartesi 00:54
 
SIK SORULAN SORULAR
Tarık Seymen - Eğitimci Yazar
 
 

zihin engelli birey ile ilgili görsel sonucu

1.ZİHİN ENGELLİ BİREY KİMDİR?
Uyumsal davranışların en az ikisinde yetersizlik gösteren, gelişimsel dönemden önce ortaya çıkan,  normal zeka puanının iki standart sapma altında olan bireylerdir.
2.ZİHİN ENGELLİ BİREYİN NORMAL BİREYDEN FARKI NEDİR?
Zihin engelli bireyin algılama seviyesi daha düşüktür. Daha geç öğrenip daha çabuk unutur. Öğrenmeleri için daha fazla çabaya gerek vardır. Zeka seviyeleri normal bireylere göre en az 2 standart sapma altındadır.
3.BECERİ VE KAVRAM ÖĞRETİMİ KİMLERE VERİLİR?
Özel eğitim kapsamı içerisinde değerlendirilen bireylere ihtiyaçları doğrultusunda verilir.
4.KAVRAM NEDİR?
Kavram aralarında belli özellikleri paylaşan bir grup nesne ve ya olaya verilen semboldür. Bir başka deyişle kavram benzer özelliklere sahip olay, fikir ve nesneler grubuna verilen ortak isme denir.
5.KAVRAM ÖĞRENME NEDİR?
Uyaranları belli kategorilere ayırarak zihinde bilgileri oluşturtma biçiminde ifade edilebilir. Yapılanma ve yapılandırma işlemidir.
6.KAVRAM ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
İkiye ayrılır. Bunlar somut ve soyut kavramlardır. Somut kavramlar doğrudan gözlenerek öğrenilebilir. Somut kavramların öğrenilebilmesi için çocuğun o kavramı kıyaslayıp, birleştirip, yorumlayabilmesi gerekmektedir. Soyut kavramlar ise tanımlar aracılığı ile öğrenilirler. Soyut kavrama basit kurallarla nitelikler arasında ilişkinin kurulmasıyla biçim verilir.
Ayrıca örnek olarak;
·       Yer bildiren kavramlar: Sağında, solunda,üstünde,altında…
·       Zıtlık bildiren kavramlar: Sıcak-soğuk, açık-kapalı…
·       Miktar kavramları: Az-çok, ağır-hafif…
·       Niteleme bildiren kavramlar: Uzun, kısa,kalın,ince…
·       Karşılaştırmalı kavramlar: Daha geniş, daha büyük…
·       Eylem bildiren kavramlar: Gel, koş, al…
·       En üst dereceyi bildiren kavramlar: En geniş, en büyük…
·       Renk kavramları: Kırmızı sarı beyaz…
·       Ad bildiren kavramlar: Masa, sıra,kalem…
  7.KAVRAM ÖĞRETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR NELERDİR?
·       Öğretilecek kavramlar her ne kadar anlam olarak birbirlerine yakın olsalar da her bir kavram tek tek öğretilmelidir.
·       Kavramlar öğretilirken kullanılacak araçlar öğrencinin bildiği, tanıdığı araçlar olmalıdır.
·       Araç gereçler mümkünse sınıf içindeki materyallerden temin edilmeli, olumsuz örnekler de öğrencinin bildiği nesnelerden seçilmelidir.
·       Kavram öğretimi sırasında öğrenci gösterimin bir parçası haline getirilmemelidir.
·       Öğrenciler yeni bir sözcüğün anlamını açıklayan sözcükleri bilmiyorlarsa örnekler çeşitlendirilmelidir.

8.ÖĞRENME NEDİR?
Çevresel koşulların bireyin davranışlarında meydana getirdiği değişmelerdir. Öğrenme dış dünyadan alınan uyaranların beyinde yorumlanması ve bireyin tepkide bulunması ile meydana gelir. Bireyin uyarıcıya verdiği tepkiyi, aynı uyarıcıya bir daha vermesi beklenir. Bu, uyarıcıya tepki verme ise öğrenmenin gerçekleştiğini gösterir.
9.PEKİŞTİREÇ NEDİR, NEDEN KULLANILIR?
Davranışın ortaya çıkma olasılığını arttıran ya da azaltan faktörlerdir. Olumlu ve olumsuz pekiştireç olmak üzere ikiye ayrılır. Olumlu pekiştireçlere örnek olarak ödüller verilebilir. Olumsuz pekiştireçlere ise ceza örneği verilebilir.

 
Etiketler: SIK, SORULAN, SORULAR,
Yorumlar
Haber Yazılımı